BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG

GIÁ XE RỜ MOOC LÙN TỪ HCM – HÀ NỘI

LOẠI RỜ MOOC Dưới 30 tấn 30 tấn – 40 tấn Trên 40 tấn
Rờ Mooc Sàn Cao 40.000.000 50.000.000 Khảo Sát
Rờ Mooc Lùn 12m 50.000.000 60.000.000 Khảo Sát
Rờ Mooc Lùn 14m 55.000.000 60.000.000 Khảo Sát

GIÁ XE RỜ MOOC LÙN TỪ HÀ NỘI VÀO HCM

LOẠI RỜ MOOC Dưới 30 tấn 30 tấn – 40 tấn Trên 40 tấn
Rờ Mooc Sàn Cao 40.000.000 50.000.000 Khảo Sát
Rờ Mooc Lùn 12m 50.000.000 60.000.000 Khảo Sát
Rờ Mooc Lùn 14m 55.000.000 60.000.000 Khảo Sát

KHẢO SÁT VÀ TƯ VẤN BÁO GIÁ


DUY QUỐC: 0916 818185


HOÀNG DỄ : 0979 157 514